Microblading

Microblading  

HK GÜZELLİK AKADEMİSİ MİCROBLADİNG EĞİTİMİMESLEK ELEMANI TANIMI

Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde, Microblading eğitim tekniklerine ilişkin olan işlemleri, belirli bir süre içerisinde, kendi başına yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

GİRİŞ KOŞULLARI

1. Okuma yazma bilmek veya en az ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel
özelliklere sahip olmak.

ÇALIŞMA ALANLARI

Güzellik ve saç bakım hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri
dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1. Bay-bayan kuaför salonlarında,
2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
3. Termal merkezlerde,
4. SPA & Wellness merkezlerinde,
5. TV kanallarında,
6. Tiyatro salonlarında,
7. Sinema stüdyolarında,
8. Kozmetik satış noktalarında çalışabilirler.

EĞİTMEN KADROSU

1. Programın uygulanmasında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde güzellik ve saç bakım hizmetleri
alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından
yararlanılabilir.
3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

PROGRAM SONU DEĞERLENDİRME

Bireylerin çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1- Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2- Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3- Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4- Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilecektir.

 

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir.
-Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
· Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
· Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin
aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler
mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
· Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak
kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

1. Microblading Eğitimi süresi 7 gün olarak belirlenmiştir
2.Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı,
modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.

ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri
uygulanır.
1. Eğitimciler kursiyere birebir rehberlik eder.
2. Bireylerin aktif olması sağlanır.
3. Bireyler araştırmaya ve uygulamaya yönlendirilir.
4. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler
uygulanır. 

 

ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
4. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.

MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ

1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine
yararlı olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi
yüksek olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden
beklenen yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki gelişim modül tablosundan, çevrenin istihdam durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün mesleki gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Meslekî gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da
kullanılabilecektir.


Galerimiz

Diğer Hizmetlerimiz